Sfgellogga stor 2013

Skriv ut

Vi startade mötet med att ropa Sjöfåglarnas rop och lekte apan i trädet där man parar ihop sig två och två och springer runt i cirkel oberoende av varandra. När lekledaren ropar en rörelse som tex apan i trädet, brutet ben, toaletten eller bröllopet gäller det att inte vara sista paret som gör rörelsen för då åker man ut. Efter leken var det dags för inspektion patrullvis och resten av mötet ängnade vi åt eldtyper.

Patrullerna fick två eldtyper var att göra och läsa på om för att kunna visa upp dem för oss andra, eldtyperna var Pyramideld, Blåslampa, Stjärneld och Pagodeld, medan vi ledare fick eltypen Nying. För att kunna göra eldtyperna behöver man ju både ved och verktyg samt eldplåtar så det var bara för patrullerna att hämta sakerna de behövde. Veden behövde ju huggas till lagom stora bitar och stickor späntas samt tuppstjärtar täljas.

Efter ett tags jobbande så stod eldarna klara för att tändas. Innan vi gav oss på att tända dem fick varje grupp i patrullerna redogöra för sin eldtyp och förklara hur den är uppbyggd och ge exempel på användningsområden.

Pyramidelden bygger man genom att luta vedträna mot varandra i toppen så att de bildar en kon eller en pyramidm, innuti denna har man tuppstjärtar att tända med. Används oftast som värmekälla eller myseld och ofta för att tända andra eldtyper då den är lätt att tända och den bildar ett tak över tändmaterialet. Den lämpar sig inte så bra för matlagning då det inte går att vila en gryta eller panna på den.

Blåslampan görs genom att dela en hel vedkubbe i två halvmånar så att de kan stå stadigt på marken, halvorna ställs en liten bit ifrån varandra med den huggna sidan innåt och mellan dem lägger man tuppstjärtar och stickor för att kunna tända elden. Om det inte blåser jättemycket vänder man med fördel öppningen så att det blåser in i den och gör öppningen på andra sidan mindre så vinden blåser in i elden och följer med den uppåt mot kokärlet. Denna eldtyp lämpar sig väl för matlagning då man stadigt kan ställa en gryta eller stekpanna på den. För att reglera värmen kan man öka och minska avståndet mellan halvorna som står upp.

Stjärnelden består av fem sex vedträn, som är ordentligt torra, som läggs ned med ena änden in mot mitten. I mitten gör man en lite pyramideld att tända med och allteftersom matar man in vedträna mot mitten för att hålla elden vid liv. Denna eldtyp används i första hand som en ceremonield och kräver mycket närvaro för att hållas vid liv. Den brinner länge och är bränslesnål.

Pagodelden består av vedträn som är staplade i par växelvis vridna ett kvarts varv med de största vedträna i botten. I mitten av vedträna gör man med fördel en liten pyramideld att tända med. Pagodelden är lämplig både som matlagningseld och till lägerbål. När man lagar mat kan man antingen ställa grytan direkt på elden eller hänga den strax ovanför. På lägerbål är det vanligt att man gör en stor pagodeld som snyggt faller ihop innåt mot slutet av lägerbålet.

Nyingen består av en eller flera stockar av nyligen fallna träd där. Antingen så använder man tre stockar, två på sidorna och en ovanpå i mitten som hålls isär av helt färska pinnar eller så delar man på en lite större stock på längden och stagar upp den undre halvan så den ligger stadigt med den klyvna sidan upp och lägger två färska pinnar innan man lägger på den andra halvan. Emellan stockarna eller halvorna så gör man en lång eld som kan tända själva stockarna. Elden emellan får man mata för att hålla stockarnas eld vid liv och det går att reglera hur varmt den blir genom att reglera hur mycket luft som skall komma in genom de färska pinnarnas tjocklek.

När vi så gått igenom alla eldtyperna och ställt lite frågor till varandra så gav oss på att tända dem. Det blev lite varierande resultat då det förståss började att småregna lite medan vi pratade om eldtyperna.

När så de eldar som gick att tända var tända så pratade vi om  pdf hösthajken (52 KB) den 18-19 oktober och om  pdf E-kursen (275 KB) den 2-6 januari. E-kursen riktar sig i första hand till PL-och vPL samt andra och tredjeåringar men i mån av plats kan några förstaåringar få möjlighet också. Båda dessa lappar vill vi ha in nu på tisdag den 14 oktober.

Avslutningsvis så viskade vi Sjöfåglarnas rop och Havsörnen, PL och vPL i patrullerna tillsammans med ledarna, gick in och pratade om kommande patrullmöte nu på tisdag medan de övriga plockade undan efter mötet och släckte eldarna.

/Kumlet genom Ingvar