Logga in

Sfgellogga stor 2013

Terminsprogram

Händelser för
17 augusti 2021 - 31 januari 2022
17 augusti 2021
24 augusti 2021
29 augusti 2021
 • Kårgemensam terminsstart
  Stort tack till alla som var med, för ett fantastiskt läger på Issjö. Vi hoppas ... Läs mer

 • Röjarskiva, Arbetsdag i lokalen
  Vi röjer och fixar fint i lokalen inför den stundande terminen.  Läs mer

31 augusti 2021
05 september 2021
07 september 2021
14 september 2021
21 september 2021
 • Avdelningsmöte, Patrullmöte
  Ledarlett patrullmöte Läs mer

28 september 2021
03 oktober 2021
 • Kårstämma

  Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

  Var: Scoutgården, Björkstigen 7 (det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt)

  När: Söndagen den 3 oktober 2021 kl.16.00 (Fika från kl 15.30)

  $1 Öppnande av stämman

  $2 Val av ordförande och sekreterare

  $3 Justering av röstlängden

  $4 Val av justeringsmän

  $5 Fråga om stämman behörigen sammankallats

  $6 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

  $7 Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  $8 Beslut gällande kårens överskott/underskott

  $9 Fastställande av medlemsavgift och budget för 2021/2022

  $10 Behandling av ev motioner (måste skickas in senast en vecka före stämman)

  $11 Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond

  $12 Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse

  $13 Val av kårordförande och vice kårordförande

  $14 Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen

  $15 Val av revisor och revisorsuppleant

  $16 Val av valberedning

  $17 Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond

  $18 Val av delegater till distriktsstämman

  §19 Avslutning av stämman

  Läs mer

05 oktober 2021
09 oktober 2021
 • Scouternas Natt
  Tävling för rådspatrullen Läs mer

12 oktober 2021
 • Patrullmöte, Föräldramöte
  Föräldramötet börjar 19:30 Läs mer

17 oktober 2021
 • Roslagens Dag
  Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och ... Läs mer

19 oktober 2021
23 oktober 2021
26 oktober 2021
01 november 2021
06 november 2021
 • Höstlovsaktivitet HT21
  https://www.waxholmsscoutkar.se/kargemensamt/karens-filarkiv/277-inbjudan-hostlovsaktivitet-2021/file Waxholms scoutkår arrangerar i år en dagsaktivitet på lördag under höstlovet. Aktiviteten riktar sig till ... Läs mer

09 november 2021
13 november 2021
 • Waxholms scoutkår 90 år
  Vi uppmärksammar att det är (drygt) 90 år sedan Astrid Magnusson grundade Waxholms Flickscoutkår. Den ... Läs mer

16 november 2021
23 november 2021
 • Mörbybadet
  Vi tar simbevis på Mörbybadet Läs mer

30 november 2021