Logga in

logga 1 20140907 1998986451

Superduktiga insekter började dagens möte med att surra runt utanför scoutstugan i en lek/tävling där man skulle sno knoprep från sina avdelningskamrater. Dessa skulle sedan knytas fast i patrullens bo med den knop vi lärde oss förra gången. Råbandsknopen. Kul och fartfyllt.

Efter lek, övergick vi till det egentliga temat för mötet. Det brinner. Spännande. Vi han med att prata om brandsäkerhet. Rädda - larma - släck! Hur gör vi för att utrymma lokalen, om vi är inne. Vi övade på att utrymma, och hittade till vår återsamlingsplats. Nyttiga kunskaper och färdigheter, som vi hoppas vi aldrig skall behöva använda i skarpt läge.

Efter detta. Förstaåringarna tände tändstickor, ljus och lyktor, andraåringarna övade på att sätta upp och plocka ihop stormkök, samtidigt som det värmdes lite saft som kunde inmundigas vid den avslutande sångstunden.