Logga in

logga 1 20140907 1998986451

Terminsprogram

Händelser för
17 augusti 2021 - 31 januari 2022
17 augusti 2021
29 augusti 2021
 • Kårgemensam terminsstart
  Stort tack till alla som var med, för ett fantastiskt läger på Issjö. Vi hoppas ... Läs mer

 • Röjarskiva, Arbetsdag i lokalen
  Vi röjer och fixar fint i lokalen inför den stundande terminen.  Läs mer

05 september 2021
08 september 2021
15 september 2021
22 september 2021
29 september 2021
03 oktober 2021
 • Kårstämma

  Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

  Var: Scoutgården, Björkstigen 7 (det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt)

  När: Söndagen den 3 oktober 2021 kl.16.00 (Fika från kl 15.30)

  $1 Öppnande av stämman

  $2 Val av ordförande och sekreterare

  $3 Justering av röstlängden

  $4 Val av justeringsmän

  $5 Fråga om stämman behörigen sammankallats

  $6 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

  $7 Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  $8 Beslut gällande kårens överskott/underskott

  $9 Fastställande av medlemsavgift och budget för 2021/2022

  $10 Behandling av ev motioner (måste skickas in senast en vecka före stämman)

  $11 Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond

  $12 Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse

  $13 Val av kårordförande och vice kårordförande

  $14 Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen

  $15 Val av revisor och revisorsuppleant

  $16 Val av valberedning

  $17 Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond

  $18 Val av delegater till distriktsstämman

  §19 Avslutning av stämman

  Läs mer

06 oktober 2021
13 oktober 2021
17 oktober 2021
 • Roslagens Dag
  Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och ... Läs mer

20 oktober 2021
27 oktober 2021
01 november 2021
03 november 2021
 • Höstlovsmöte - dag inte bestämd
  Läs mer

10 november 2021
13 november 2021
 • Waxholms scoutkår 90 år
  Mer information kommer Läs mer

17 november 2021
24 november 2021
27 november 2021
 • Övernattning
  Övernattning, mer info kommer. Läs mer

01 december 2021
08 december 2021
16 december 2021
 • Kåravslutning
  Kårgemensam julavslutning i församlingslokalen.  Läs mer

21 december 2021