Logga in

Infomöte om nya lokalen 1 oktober

Nya lokalen

Vi välkomnar alla medlemmar, föräldrar och familj som vill veta mer om vår nya scoutlokal. 

Var: Nuvarande scoutlokalen
Dag: 1 oktober
Tid: 13:30 - 14:30

Under mötet kommer vi berätta hur vi tänker oss att den nya lokalen kommer att se ut, och vad som behöver hända för att vi ska nå det målet. 

Var i projektet vi står just nu och vad som kommer hända närmsta tiden. 

Varmt välkomna!
Husgruppen

Kårstämma 1 oktober

Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

Var: Scoutgården, Björkstigen 7 

När: Söndagen den 1 oktober 2023 kl.16.00 (Fika och bildvisning från World Scout Jamboree från kl 15.00)

$1 Öppnande av stämman

$2 Val av ordförande och sekreterare

$3 Justering av röstlängden

$4 Val av två protokolljusterare

$5 Fråga om stämman behörigen sammankallats

$6 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

$7 Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

$8 Beslut gällande kårens överskott/underskott

$9 Fastställande av medlemsavgift och budget för 2023/2024

$10 Behandling av proposition & motioner (inga att behandla i år)

$11 Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond

$12 Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse

$13 Val av kårordförande och vice kårordförande

$14 Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen

$15 Val av revisor och revisorsuppleant

$16 Val av valberedning

$17 Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond

$18 Val av delegater samt suppleanter till distriktsstämman

§19 Avslutning av stämman

Kårgemensam terminsstart 27/8 13:00

Stort tack, till alla som var med, för ett fantastiskt läger på Brittmäss. Vi hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar.

Nu tar vi nya tag inför en spännande termin med scouterna, utfärder i skogarna omkring oss och spännande övernattningar.

Vi välkomnar alla kårens medlemmar till kårgemensam terminsstart söndagen den 28 augusti kl 13:00 på eriksö. Tillsammans inviger vi det nya scoutåret.

Vi börjar mötet i våra gamla avdelningar. Under mötet kommer sedan de scouter som ska byta gren att tillsammans med sina kompisar att välkomnas till sin nya avdelning. Vid mötets slut har vi alltså samlat oss i de avdelningar som vi kommer att tillhöra under det kommande året.

Vi räknar med att vara klara vid 14:30.

Välkommen!

Röjarskiva i lokalen 27/8 15:00

Varmt välkommen till Röjarskiva/Arbetsdag i scoutlokalen där vi plockar i ordning på lägermaterielen och gör fint inför den kommande terminen.  

Var: Scoutlokalen
När: 27 augusti kl 15:00 (efter den gemensamma terminsstarten) 
Hur: Med ett glatt humör!

Vi bjuder på fika med smörgåsar medan vi går igenom vad som behöver göras.

Kåravslutning 7 juni

Scouter i ringOnsdagen den 7 juni klockan 18:15 samlas alla vi scouter i Waxholms scoutkår för en gemensam avslutning på Lägret i Vaxholm.
Föräldrar och syskon är också välkomna.

Vi avslutar ca 19:45.
Välkomna!