Logga in

Myrlogo 10psharp-PhDkRzOOp0Y7I9rCBhOacf2

Terminsprogram

Händelser för
17 augusti 2021 - 31 januari 2022
17 augusti 2021
29 augusti 2021
 • Kårgemensam terminsstart
  Stort tack till alla som var med, för ett fantastiskt läger på Issjö. Vi hoppas ... Läs mer

 • Röjarskiva, Arbetsdag i lokalen
  Vi röjer och fixar fint i lokalen inför den stundande terminen.  Läs mer

05 september 2021
09 september 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

16 september 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

23 september 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

30 september 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

03 oktober 2021
 • Kårstämma

  Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

  Var: Scoutgården, Björkstigen 7 (det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt)

  När: Söndagen den 3 oktober 2021 kl.16.00 (Fika från kl 15.30)

  $1 Öppnande av stämman

  $2 Val av ordförande och sekreterare

  $3 Justering av röstlängden

  $4 Val av justeringsmän

  $5 Fråga om stämman behörigen sammankallats

  $6 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

  $7 Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  $8 Beslut gällande kårens överskott/underskott

  $9 Fastställande av medlemsavgift och budget för 2021/2022

  $10 Behandling av ev motioner (måste skickas in senast en vecka före stämman)

  $11 Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond

  $12 Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse

  $13 Val av kårordförande och vice kårordförande

  $14 Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen

  $15 Val av revisor och revisorsuppleant

  $16 Val av valberedning

  $17 Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond

  $18 Val av delegater till distriktsstämman

  §19 Avslutning av stämman

  Läs mer

07 oktober 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

14 oktober 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

17 oktober 2021
 • Roslagens Dag
  Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och ... Läs mer

21 oktober 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

28 oktober 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

01 november 2021
04 november 2021
 • Dagaktivitet med kåren
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

06 november 2021
 • Höstlovsaktivitet HT21
  https://www.waxholmsscoutkar.se/kargemensamt/karens-filarkiv/277-inbjudan-hostlovsaktivitet-2021/file Waxholms scoutkår arrangerar i år en dagsaktivitet på lördag under höstlovet. Aktiviteten riktar sig till ... Läs mer

11 november 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

13 november 2021
 • Waxholms scoutkår 90 år
  Vi uppmärksammar att det är (drygt) 90 år sedan Astrid Magnusson grundade Waxholms Flickscoutkår. Den ... Läs mer

18 november 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

25 november 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

27 november 2021
 • Övernattning
  Övernattning, mer info kommer. Läs mer

02 december 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

09 december 2021
 • Möte
  Terminsprogram HT 2021 Mötestid 1815 - 1945, vid scoutlokalen (Björkstigen 7), om inte annat meddelas. September sön 05   Prova-på ... Läs mer

16 december 2021
 • Kåravslutning i församlingsgården
  Läs mer